Tinh tế nghệ thuật chọn quà tặng sếp lên chức/thăng cấp

Sếp được thăng chức là một dịp đặc biệt rất đáng để chúc mừng. Đây cũng là cơ hội để mỗi người nhân viên thể hiện tình cảm và sự biết ơn của mình.